Szkoła Promująca Zdrowie


 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:

                        Szkoła

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

                        Promująca

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

                        Zdrowie

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

Definicja szkoły promującej zdrowie

     Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
•    systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
•    wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


Standardy jakości pracy szkoły w zakresie promocji zdrowia.

 Standardy te spełniają dwie funkcje:

wyznaczają główne kierunki pracy  SzPZ i stanowią punkt wyjścia do ewaluacji.

 

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2022 - 2023


                     Działania Szkoły Podstawowej Nr12                                

im. Zygmunta Glogera w zakresie promocji zdrowia:

 

listopad 1994r. - rozpoczęliśmy działania w tworzeniu szkoły promującej zdrowie 

20.09.1995r.     - przyjęto naszą szkołę do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

29.05.2007r    - otrzymaliśmy po raz pierwszy Podlaski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie ( certyfikat przyznawany jest na 4 lata)

27.11.2013r.     - otrzymaliśmy po raz drugi  Podlaski Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie

5.12.2017r.       - otrzymaliśmy  Krajowy Certyfikat Szkoła  Promująca Zdrowie


Plan działań Szkoły Promującej Zdrowie 2020-2021


„TYDZIEŃ ZDROWEGO CHLEBA” - 30 XI- 4 XII 2020r.

 

W tych dniach uczniowie kl 1-8 na zajęciach z nauczycielami rozmawiali o zdrowym odżywianiu. O tym, jak ważne jest jedzenie zdrowego – żytniego, pełnoziarnistego, razowego pieczywa. Omawiane też było miejsce chleba w polskiej tradycji, poezji. Uczniowie wirtualnie odwiedzali piekarnie i oglądali pracę piekarza.

Zapraszamy do Galerii

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony