Historia szkoły

Pierwsze wzmianki o istnieniu naszej szkoły pochodzą z 1919 roku. W tym czasie na terenie Białegostoku rozpoczęto organizację szkolnictwa powszechnego. Szkoła Podstawowa Nr 12 utworzona została przy ulicy Polnej 8 w budynku po początkowej szkole rosyjskiej i funkcjonowała pod nazwą Publiczna Szkoła Powszechna. Pierwszym dyrektorem placówki była pani Zofia Schmidt, która pełniła tę funkcję do 1932 r., a następnie zastąpił ją Tadeusz Siemieginowski. W 1928 roku szkoła została przekształcona w szkołę żeńską. Chłopców odesłano do Szkoły Nr 9 przy ulicy Sosnowej 2.

W czasie okupacji budynek należał do Getta i uległ poważnemu zniszczeniu, a w 1944 roku mieścił się w nim Państwowy Urząd Repatriacyjny.

 

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1945r. budynek znów przeznaczono na cele szkolne. Zanim jednak odbyły się w nim pierwsze zajęcia lekcyjneszkoła dawniej.png Tereba było przeprowadzić generalny remont placówki. Dyrektorem szkoły był wówczas Józef Buras, pod przewodnictwem którego w październiku 1946 roku odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna, pierwszy początek roku szkolnego, a w listopadzie 1946 roku pierwsze zebranie rodziców, na którym został wybrany Komitet Rodzicielski. W roku szkolnym 1946/1947 na terenie szkoły rozpoczęła działalność Spółdzielnia Uczniowska pod opieką pani Stanisławy Lipińskiej, Drużyna Harcerska Żeńska pod nadzorem pani Marii Talinko i Drużyna Harcerska Męska oraz Gromada Zuchowa Męska pod opieką pani Janiny Borowskiej. Szkolnym Kołem PCK zajmowała się pani Maria Nowakowska. Bibliotekę prowadziła pani Józefa Zdanyl. 28 czerwca 1947 roku 25 uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły.

 Rok szkolny 1961/1962 został rozpoczęty w nowym budynku przy ulicy Waryńskiego 30 (byłej Polnej 30). Obiekt posiadał 15 klas, w których uczyło się 900 uczniów, zrzeszonych w 24 oddziałach. W listopadzie 1963 roku szkołę uznano za najlepszą placówkę w mieście, zarówno pod względem wyposażenia, jak i pracy nauczycieli. Również w tym roku uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w gwieździstym pochodzie młodzieży, zajmując pierwsze miejsce w Białymstoku, a IV w kraju oraz I miejsce w województwie w czwórboju lekkoatletycznym. Ponadto mali sportowcy pod opieką Romana Zaręby zajęli IV miejsce w kraju za współzawodnictwo o Puchar "Świata Młodych". Otrzymali też nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na sprzęt sportowy, książki i dyplomy.Nasza szkoła znalazła się też w grupie szkół, które uzbierały najwięcej kilogramów makulatury i zajęła IV miejsce, a uczniowie otrzymali nagrody indywidualne. Młodzież naszej szkoły otrzymała także najwyższą lokatą w konkursie "Błękitna Sztafeta" PRiTV. Ponadto w 1975r. klasa VIII a otrzymała Odznakę Niezawodnych za pomoc ludziom starszym i niepełnosprawnym. Działająca od czasów powojennych Drużyna Harcerska otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

16 grudnia 1975 roku na zebraniu Samorządu Uczniowskiego podjęto uchwałę o potrzebie nadania szkole imienia i ufundowania sztandaru. W związku z tym Samorząd skierował do rodziców list, w którym motywował powody takiej decyzji. Wśród nich znalazły się m.in.: XXX-lecie istnienia szkoły oraz to, że absolwenci placówki pełnią ważne funkcje w społeczeństwie. Do realizacji tych postanowień doszło dopiero 12 maja 1984 roku. W tym dniu Szkole Podstawowej Nr 12 nadano imię Zygmunta Glogera. Drzewce sztandaru udekorowane zostały 26 pamiątkowymi gwoździami z wygrawerowanymi nazwiskami honorowych gości, czyli najwyższych władz administracyjnych, oświatowych, partyjnych, przedstawicieli rodziny Zygmunta Glogera, dyrekcji szkoły i Samorządu Uczniowskiego.

3 listopada 1985 roku przypadła 140 rocznica urodzin patrona szkoły, dlatego rok szkolny 1985/1986 ogłoszono Rokiem Glogerowskim. W związku z tym zorganizowano Sesję Glogerowską, która została powtórzona w 1989r. z okazji piątej rocznicy nadania imienia szkole.

szkoła teraz

 

W roku szkolnym 2000/2001 nasza szkoła zdobyła tytuł "Szkoła na szóstkę", w konkursie zorganizowanym przez gazetę "Kurier Poranny". Uczniowie na specjalnych kuponach musieli uzasadnić, dlaczego ich szkoła powinna otrzymać ten tytuł. W roku szkolnym 2002/2003 szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą" w konkursie ogłoszonym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz "Gazetę Wyborczą", pod patronatem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W roku 2002 SP 12 otrzymała również dyplom konkursu "Super Szkoła".

Od 2007 r. dyrektorem szkoły jest Pani Anna Satuła. W 2009 roku Szkoła Podstawowa Nr 12 w Białymstoku obchodziła 90 rocznicę swojego istnienia i 25 rocznicę nadania szkole imienia Zygmunta Glogera.

Od 15 listopada 2010r. zajęcia odbywają się w nowej siedzibie szkoły przy
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A.

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony