Dostępna Szkoła

 

 dsN.png

 

Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku bierze udział w realizowanym przez Miasto Białystok projekcie  pn. „Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w ramach IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Działania 4.1:  Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020.

 

 

. „Dostępna Szkoła-innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

 

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony