Rekrutacja do klasy I

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024 

 

 

Szanowni Rodzice

Publikacja list kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I nastąpi zgodnie z harmonogramem rekrutacji tj. 4 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00. 

Powyższe listy będą dostępne przy dwóch wejściach do szkoły - od strony KEN oraz od strony ulicy Kołłątaja a także po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego (wyniki w systemie rekrutacyjnym są dostępne dla osób, które wprowadzały wnioski w formie elektronicznej). 

 


Informacja o rekrutacji do poszczególnych poziomów

Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy, po wydrukowaniu i wypełnieniu, prosimy dostarczyć bezpośrednio do Świetlicy lub Sekretariatu szkoły.

Termin składania kart: 25.02 - 14.04.2023 r.

 

 

 szkołapodstawowa nr 12.png

(Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku; rekrutacja do klas I; zgłoszenia w terminie 27.02-10.03.2023; Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: www.sp12.edu.bialystok.pl)

 

 


Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku to szkoła bezpieczna,  przyjazna i stymulująca rozwój uczniów. Otwarta na nowatorskie pomysły. Nastawiona na szeroko pojętą współpracę z rodzicami. Umożliwiająca odniesienie sukcesu każdemu uczniowi, dbająca o wysoki poziom nauczania, jakość i skuteczność działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

Co oferujemy klasom młodszym?

- nowoczesna baza dydaktyczna, w tym sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne;

- przestronne jasne korytarze i sale lekcyjne;

- umiejscowienie młodszych uczniów w części oddzielonej od reszty szkoły;

- pełnowymiarowa hala i sala gimnastyczna, dodatkowe sale sportowe, korekcyjna sala lustrzana, sala zabaw „Kraina Malucha”;

- wielofunkcyjne boiska sportowe z bezpieczną nawierzchnią, certyfikowane place zabaw, „Miasteczko Ruchu Drogowego”, podwórkowe plansze do gier i zabaw;

- bogato wyposażona biblioteka wraz z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej;

- świetlica szkolna (6:30 – 17:00) zapewniająca opiekę i warunki do wspólnej zabawy, chwili relaksu, pomocy przy odrabianiu prac domowych, a także różnorodne zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci;

- stołówka szkolna z nowocześnie wyposażoną kuchnią, gdzie przygotowywane są i komponowane sezonowo przez dietetyka smaczne dwudaniowe obiady;

- całodzienna opieka pielęgniarki szkolnej;

- diagnoza logopedyczna każdego pierwszoklasisty oraz terapia logopedyczna w zależności od potrzeb;

- pomoc oraz wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego;

- bogata oferta zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych, w tym zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony