Rada rodziców

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

Przewodnicząca -  Monika Choińska kl. IIIF

Wiceprzewodnicząca -  Katarzyna Waszczuk kl. VII B

Sekretarz - Agnieszka Wilczewska kl. V E

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej -  Izabela Fajkowska kl. VI A

Członkini Komisji Rewizyjnej - Julia Dubiejko  kl. III B

Członkini Komisji Rewizyjnej - Justyna Holcman kl. I F

 

Kontakt z Radą Rodziców po wcześniejszym umówieniu przez e-mail: rr12bialystok@onet.pl

 

Wpłaty na Radę Rodziców wynoszą:

Kwota za pierwsze dziecko wynosi 60 zł.

Kwota za drugie dziecko wynosi 50 zł.

Każde kolejne dziecko uczące się w naszej szkole jest zwolnione z opłaty.

Środki czystości - 15 zł. 

Fontanna Żródełko wody pitnej - 5 zł

Wpłat prosimy dokonywać na konto Rady Rodziców SP NR 12 w Białymstoku:

83 8060 0004 0020 5450 2000 0010

lub u wychowawcy klasy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

Ubezpieczenie - 52 zł - płatne u wychowawcy klasy. 

 

Wyprawka do świetlicy:

50 zł na rok / na konto RR lub u wychowawcy klasy

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

 

Opłata za obiady:
Wpłat prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku:

25 1240 1154 1111 0010 3577 4014

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

 

Opłata za korzystanie z usług oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:
Wpłat prosimy dokonywać na konto Szkoły Podstawowej nr 12 w Białymstoku:

67 1240 1154 1111 0010 3577 3743

w tytule prosimy wpisać imię, nazwisko oraz klasę dziecka.

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 – TEGO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA!

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony