Logopeda

LOGOPEDA – to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmuje się mgr Joanna Michalska.

Zadaniem logopedy w szkole jest:

Przeprowadzenie badań przesiewowych
Diagnozowanie logopedyczne
Organizowanie pomocy logopedycznej
Prowadzenie terapii logopedycznej
Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli
Co roku we wrześniu w klasach 0-I przeprowadzane są przesiewowe testy logopedyczne. Badanie pozwala wyłonić uczniów z wadami wymowy oraz z zaburzeniami komunikacji językowej. Po ich zakończeniu rodzice uczniów z rozpoznanymi trudnościami w zakresie komunikacji są zapraszani na indywidualne konsultacje logopedyczne w trakcie, których logopeda informuje, jaka wada wymowy występuje u ich dziecka.

Opieką logopedyczną w pierwszej kolejności są objęci uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, następnie uczniowie, którzy posiadają takie zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania i pozostali, zakwalifikowani do logoterapii.

Głównym celem terapii jest:

Korygowanie wad wymowy
Usprawnianie zdolności komunikowania się
Usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych
Kształtowanie starannej wymowy
Dbałość o kulturę słowa potocznego
W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice. Ich obecność podczas terapii może pomóc w prawidłowym utrwalaniu mowy dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

LOGOPEDA SZKOLNY
Joanna Michalska s. A2-7

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00-9.00

KONSULTACJE

9:05-10:35

13:40-14:10

10:00-10:30

11:30-12:30

10:00-12:30

9:40-12:40

8:00-8:30

 

Kontakt pod numerem telefonu 85 679 38 80 WEW. 212

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony