Wykaz podręczników

 

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023
 

Klasa 1

 Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza, matematyczna: E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda: Wielka przygoda podręcznik
cz. 1, cz.2, cz.3, cz.4 – Nowa Era (Nowość. Edycja 2020-2022)

Język angielski: Carol Read, Ana Soberon: Bugs Team – Macmillan Education

 Klasa 2

 Edukacja polonistyczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka przygoda podręcznik zintegrowany cz.1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja polonistyczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka przygoda podręcznik zintegrowany cz.1, cz.2 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka przygoda podręcznik matematyka cz.1 i cz. 2 – Nowa Era

Język angielski: Carol Read, Ana Soberon: Bugs Teams – Macmillan Education

 Klasa 3

Edukacja polonistyczna i społeczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka Przygoda podręcznik cz. 1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja polonistyczna i społeczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka Przygoda ćwiczenia cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka Przygoda podręcznik cz. 1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka Przygoda ćwiczenia cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 – Nowa Era

Czytanie ze zrozumieniem klasa 3: Helena Sarnacka – Nowa Era

Przyroda klasa 3: Joanna Winiecka - Nowak podręcznik – Nowa Era

Przyroda klasa 3: Joanna Winiecka - Nowak ćwiczenia – Nowa Era

Język angielski: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth: Bugs Team podręcznik – Macmillan Education

Język angielski: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth: Bugs Team ćwiczenia – Macmillan Education

 

 Klasa 4

 Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe Słowa na start! – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

Język angielski: Sarah Phillips, Diana Anyakwo: Link - Oxford

Matematyka: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki: Matematyka
z plusem 5 – GWO

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajter, J. Stawarz: Tajemnice przyrody – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

Historia: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski: Wczoraj i dziś – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka – MAC Edukacja

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era (nowa edycja 2020-2022)

 Klasa 5

 Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe Słowa na start! – Nowa Era

Język angielski: Saarah Philips, Jessica Finnis: Link - Oxford

Matematyka: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki: Matematyka
z plusem 5 - GWO

Biologia: Marian Sęktas, Joanna Stawarz: Puls życia – Nowa Era

Geografia: M. Figa, D. Marszał, B. Wójtowicz – Mac Edukacja

Historia: Grzegorz Wojciechowski: Wczoraj i dziś – Nowa Era

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka - Mac Edukacja

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era

 Klasa 6

 Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe słowa na start Edycja 2022-2024 – Nowa Era.

Język angielski: Paul Davies, Tim Falla, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon: Steps plus – Oxford.

Matematyka: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki:  Matematyka z plusem wyd. 2022 - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Joanna Stawarz: Puls życia – Nowa Era.

Geografia: Feliks Szlajfer, Roman Malarz, Tomasz Rachwał: Planeta Nowa – Nowa Era.

Historia: Bogumiła Olszewska, Grzegorz Wojciechowski, Wiesława Surdyk – Fertach: Wczoraj i dziś – Nowa Era.

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era.

Muzyka: Monika Gromek, Grażyna Kilbach: Lekcja muzyki – Nowa Era.

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era.

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era.

 Klasa 7

 Język polski: Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter i in.: Nowe słowa na start. Nowa edycja 2020 - 2022 – Nowa Era.

Język angielski: Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles: Repetytorium Ósmoklasisty cz.1. Podręcznik. – Macmillan.

Język niemiecki: Ewa Kościelniak – Walewska: Deutschtour FIT – Nowa Era.

Język francuski: Sylvain Capelli, Fabienne Gallon, Gabrielle Robein: En Avant cz. 1 – Hatchette

Język rosyjski: Barbara Chlebda, Irena Danecka: Wsio prosto – PWN.

Matematyka: red. Małgorzata Dobrowolska: Matematyka z plusem. Nowa edycja 2020 - 2022  - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Małgorzata Jefimow: Puls życia. Nowa edycja 2020 - 2022  – Nowa Era.

Chemia: Dawid Łasiński i in.: Chemia – MAC Edukacja.

Fizyka: Małgorzata Wysocka – Kunisz i in.: Fizyka – MAC Edukacja.

Historia: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak: Wczoraj i dziś. Nowa edycja 2020 - 2022 - Nowa Era.

Informatyka: Grażyna Koba: Lubię to! Nowa edycja 2020 - 2022  – Nowa Era.

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka - MAC Edukacja.

Plastyka: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak: Do dzieła! Nowa edycja 2020 - 2022  – Nowa Era.

 Klasa 8

 Język polski: Joanna Kościerzyńska i in.: Nowe słowa na start – Nowa Era.

Język angielski: Malcolm Mann, Steve Taylore - Knowles: Repetytorium Ósmoklasisty cz. 2 -  Macmillan.

Język niemiecki: Ewa Kościelniak – Walewska: Meine Deutschtour  FIT– Nowa Era.

Język francuski: Marina Antier i in.: En Avant cz. 2. – Hatchette.

Język rosyjski: Barbara Chlebda, Irena Danecka: Wsio prosto!  - PWN.

Matematyka: red. Małgorzata Dobrowolska: Matematyka z plusem - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas: Puls życia – Nowa Era.

Chemia: Hanna Gubińska, Janina Smolińska: Ciekawa chemia – Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne.

Fizyka: Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska: Spotkania

z fizyką – Nowa Era.

Historia: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska: Wczoraj i dziś - Nowa Era.

Geografia: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński: Planeta Nowa – Nowa Era.

Informatyka: Grażyna Koba: Lubię to!– Nowa Era.

Edukacja dla bezpieczeństwa: Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow: Edukacja dla bezpieczeństwa - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wiedza o społeczeństwie: Iwona Janicka i in.: Dziś i jutro – Nowa Era.

 

Wykaz podręczników do nauczania RELIGII PRAWOSŁAWNEJ na rok szkolny 2022/2023 (przedszkole, klasy I – VIII)

"Cerkiew i ja" - Zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w przedszkolu. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

"Naucz mnie Boże" - Zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w przedszkolu i dla 5-latków. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

„Bóg, Świat i  ja” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. I szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

 „Dobra Nowina i ja" podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. II szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

 "Historie biblijne i ja"-podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w III klasie szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

ŻYCIE Z BOGIEM-podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w klasie IV. Autor: Praca zbiorowa pod kierunkiem Ewy Podgórzak

 W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ - Podręcznik do nauki religii prawosławnej w klasie V. Autor: Halina Borowik

Katechizm Cerkwi Prawosławnej - Podręcznik do nauki religii prawosławnej w klasie VI. Autor: Praca zbiorowa

Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" -podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w VII klasie szkoły podstawowej. Autor: ks. Piotr Borowik

Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" -podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w VIII klasie szkoły podstawowej. Autor: ks. Piotr Borowik

 

Wykaz podręczników do nauczania RELIGII KATOLICKIEJ na rok szkolny 2022/2023 (przedszkole, klasy I – VIII)

 

9 VI 2010 Kochamy dobrego Boga
Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Trzylatki
Radosne dzieci Boże
D. Kurpiński, J. Snopek AZ-0-01/10
9 VI 2010 Kochamy dobrego Boga
Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Czterolatki
Świat dziecka Bożego
D. Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce AZ-0-01/10
9 VI 2010 Kochamy dobrego Boga
Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Pięciolatki
Spotkania dzieci Bożych
D. Kurpiński, J. Snopek AZ-0-01/20
28.01.2020 TAK dla Jezusa
Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

Sześciolatki
Tak! Jezus mnie kocha
red. ks. K. Mielnicki

Klasa I – szkoła podstawowa
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek, 

Wydawnictwo „Jedność”- Kielce 2020

Klasa II – szkoła podstawowa
Tytuł podręcznika: „Odkrywam królestwo Boże”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność” - Kielce

Klasa III – szkoła podstawowa ćwiczenia + podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Poznaję Jezusa”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce 2022

Klasa IV – (tylko podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Miejsce pełne Bogactw”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

Wydawnictwo „Jedność” - Kielce

Klasa V – (tylko podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność” - Kielce 2020

Klasa VI – (tylko podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”
Autorzy: K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność” - Kielce

Klasa VII (tylko podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”
Autorzy: K. Mielnicki , E. Kondrak

Wydawnictwo „Jedność” – Kielce 2022

Klasa VIII  (tylko podręcznik)
Tytuł podręcznika: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi”
Autorzy: K. Mielnicki , E. Kondrak, E. Parszewska,

Wydawnictwo „Jedność” - Kielce

 

 

Wyprawka na rok szkolny 2022/2023

 

WYPRAWKA:

Grupa 3, 4-latki:

 • Wygodne buty na zmianę z jasną podeszwą, łatwe w założeniu np. na rzepy, worek na buty (podpisany).
 • Pościel i piżamka w podpisanym worku bawełnianym.
 • Ubranka na przebranie w małym worku podpisanym.
 • Woda w plastikowej butelce lub bidon.
 • Piórnik, a w nim: grube kredki ołówkowe (najlepiej trójkątne), gruby ołówek miękki, klej w sztyfcie.
 • 1 ryza papieru xero.
 • Środki czystości do sali: 4 (rolki) ręcznika papierowego (po 2 opak. na semestr), chusteczki mokre- 2 opak., chusteczki suche wyciągane- 2 opak.)

Grupa 5, 6-latki:

 • Wygodne buty na zmianę z jasną podeszwą, worek na buty (podpisany).
 • Piórnik, a w nim: grube kredki ołówkowe, najlepiej trójkątne, ołówek miękki, klej w sztyfcie, dobrze tnące nożyczki (zaokrąglone), temperówka, biała gumka.
 • Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne spodenki lub legginsy (podpisane).
 • 1 ryza papieru xero.
 • Środki czystości do sali: 4 (rolki) ręcznika papierowego (po 2 opak. na semestr), chusteczki mokre- 2 opak., chusteczki suche wyciągane- 2 opak.)

 

PAKIETY:

Pakiet „Ciekawa zabawa" wyd. Nowa Era - praca zbiorowa pod red. Doroty Kucharskiej i Anny Kucharczyk.

 • Grupa MISIE 3, 4-latki: „Ciekawa zabawa”. 4-latki. Zestaw dla dziecka.
 • Grupa ŻABKI 4, 5-latki: „Ciekawa zabawa”. Zestaw 4-latka w grupie mieszanej 4-5-latki.
 • Grupa BIEDRONKI, MOTYLKI 5-latki: „Ciekawa zabawa”. 5-latki. Zestaw dla dziecka.
 • Grupa Sówki 0A 5, 6-latki: „Ciekawa zabawa”. Zestaw dla 5-latka w grupie mieszanej 6-5-latki.
 • Grupa Pszczółki 0B 6-latki: „Ciekawa zabawa”. 6-latki. Zestaw dla dziecka.

 

Wyprawka do klasy I na rok szkolny 2022/23

 1. Lekki tornister/plecak, bez kółek.

 2. Podpisany worek i obuwie na zmianę (jasna podeszwa).

 3. 3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę, 3 zeszyty 16-kartkowe w dwie linie (z czerwoną linią).

 4. Narzędzia i materiały do techniki i plastyki:

 • 1 teczka z gumką
 • 1 blok rysunkowy – format A3 (kolorowy)
 • 1 blok techniczny – format A3 (biały)
 • 1 blok techniczny – format A3 (kolorowy)
 • 2 bloki rysunkowe - format A4 (kolorowe)
 • 2 bloki techniczne - format A4 (białe)
 • 2 bloki techniczne - format A4 (kolorowe)
 • Plastelina
 • Kredki pastele olejne
 • Farby plakatowe
 • 3 pędzle różnej grubości
 • 10 kopert (bez podpisu)

 5. Wyposażenie piórnika:

 • 2 zaostrzone ołówki
 • Zaostrzone kredki ołówkowe (najlepiej grube, trójkątne)
 • Klej w sztyfcie
 • Dobrze tnące nożyczki
 • Linijka
 • Gumka
 • Temperówka

6. Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne, krótkie spodenki lub legginsy.

 

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony