Wykaz podręczników

 

Zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2023/2024

Klasa 1

Edukacja polonistyczna : Jolanta Okuniewska, Beata Skrzypiec, Sabina Piłat, zestaw podręczników zintegrowanych : Ale to ciekawe,    wydawnictwo MAC

Edukacja matematyczna: Jolanta Okuniewska, Beata Skrzypiec, Sabina Piłat,  zestaw podręczników zintegrowanych: Ale to ciekawe,  wydawnictwo MAC

 Język angielski: Anna Parr-Modrzejewska, Ewa Piotrowska:   Kids can 1, wydawnictwo Macmillan

Klasa 2

Edukacja polonistyczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka przygoda podręcznik zintegrowany cz.1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja polonistyczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka przygoda podręcznik zintegrowany cz.1, cz.2 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka przygoda podręcznik matematyka cz.1 i cz. 2 – Nowa Era

Język angielski: Carol Read, Ana Soberon: Bugs Teams – Macmillan Education

Klasa 3

Edukacja polonistyczna i społeczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka Przygoda podręcznik cz. 1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja polonistyczna i społeczna: Elżbieta Kacprzak, Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk: Wielka Przygoda ćwiczenia cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka Przygoda podręcznik cz. 1, cz. 2 – Nowa Era

Edukacja matematyczna: Krystyna Sawicka, Ewa Swoboda: Wielka Przygoda ćwiczenia cz. 1, cz. 2, cz. 3, cz. 4 – Nowa Era

Czytanie ze zrozumieniem klasa 3: Helena Sarnacka – Nowa Era

Przyroda klasa 3: Joanna Winiecka - Nowak podręcznik – Nowa Era

Przyroda klasa 3: Joanna Winiecka - Nowak ćwiczenia – Nowa Era

Język angielski: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth: Bugs Team podręcznik – Macmillan Education

Język angielski: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth: Bugs Team ćwiczenia – Macmillan Education

 Klasa 4

Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe Słowa na start! – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Język angielski:  Elizabeth Foody, Bartosz Michałowski ,  Isucceed in English  podręcznik A1 + zeszyt ćwiczeń A1, wydawnictwo Pearson

Matematyka: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki: Matematyka z plusem 4 – GWO, ( wyd.2023)

Przyroda: M. Marko-Worłowska, F. Szlajter, J. Stawarz: Tajemnice przyrody – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Historia: Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski: Wczoraj i dziś – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka – MAC Edukacja

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era (nowa edycja 2023-2025)

Klasa 5

Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe Słowa na start! – Nowa Era

Język angielski: Saarah Philips, Jessica Finnis: Link - Oxford

Matematyka: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki: Matematyka  z plusem 5 - GWO

Biologia: Marian Sęktas, Joanna Stawarz: Puls życia – Nowa Era

Geografia: M. Figa, D. Marszał, B. Wójtowicz – Mac Edukacja

Historia: Grzegorz Wojciechowski: Wczoraj i dziś – Nowa Era

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka - Mac Edukacja

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era

Klasa 6

Język polski: Anna Klimowicz, Marlena Derlukiewicz: Nowe słowa na start Edycja 2022-2024 – Nowa Era.

Język angielski: Paul Davies, Tim Falla, Paul Shipton, Sylvia Wheeldon: Steps plus – Oxford.

Matematyka: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, Piotr Zarzycki: Matematyka z plusem wyd. 2022 - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Joanna Stawarz: Puls życia – Nowa Era.

Geografia: Feliks Szlajfer, Roman Malarz, Tomasz Rachwał: Planeta Nowa – Nowa Era.

Historia: Bogumiła Olszewska, Grzegorz Wojciechowski, Wiesława Surdyk – Fertach: Wczoraj i dziś – Nowa Era.

Informatyka: Michał Kęska: Lubię to! – Nowa Era.

Muzyka: Monika Gromek, Grażyna Kilbach: Lekcja muzyki – Nowa Era.

Technika: Lech Łabecki, Marta Łabecka: Jak to działa? – Nowa Era.

Plastyka: Jadwiga Lukas, Krystyna Onak: Do dzieła! – Nowa Era.

Klasa 7

Język polski: Joanna Kościerzyńska, Joanna Ginter i in.: Nowe słowa na start. Nowa edycja 2023- 2025 – Nowa Era.

Język angielski:  Repetytorium dla szkoły podstawowej , część 1  A2+/B1 , wydawnictwo Pearson

Język niemiecki: Ewa Kościelniak – Walewska: Deutschtour FIT – Nowa Era.

Język francuski: " Allez, on y va. 1" wyd. Draco

Język rosyjski: Barbara Chlebda, Irena Danecka: Wsio prosto – PWN.

Matematyka: red. Małgorzata Dobrowolska: Matematyka z plusem. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Małgorzata Jefimow: Puls życia. Nowa edycja 2023 - 2025  – Nowa Era.

Chemia: Dawid Łasiński i in.: Chemia – MAC Edukacja.

Fizyka:   Marcin Braun, Weronika Śliwa: To jest fizyka.  Podręcznik 2023-2025 Nowa Era

 Historia: Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak: Wczoraj i dziś. Nowa edycja 2023 - 2025 - Nowa Era.

Informatyka: Grażyna Koba: Lubię to! Nowa edycja 2023 - 2025  – Nowa Era.

Muzyka: Teresa Wójcik: Muzyka - MAC Edukacja.

Plastyka: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak: Do dzieła! Nowa edycja 2023 - 2025  – Nowa Era.

Klasa 8

Język polski: Joanna Kościerzyńska i in.: Nowe słowa na start – Nowa Era.

Język angielski:    Repetytorium dla szkoły podstawowej , część 2,   wydawnictwo Macmillan.

Język niemiecki: Ewa Kościelniak – Walewska: Meine Deutschtour  FIT– Nowa Era.

Język francuski: Marina Antier i in.: En Avant cz. 2. – Hatchette.

Język rosyjski: Barbara Chlebda, Irena Danecka: Wsio prosto!  - PWN.

Matematyka: red. Małgorzata Dobrowolska: Matematyka z plusem - Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Biologia: Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas: Puls życia – Nowa Era.

Chemia: Hanna Gubińska, Janina Smolińska: Ciekawa chemia – Wydawnictwa Szkolne

i Pedagogiczne.

Fizyka: Grażyna Francuz – Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny - Różańska: Spotkania

z fizyką – Nowa Era.

Historia: Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska: Wczoraj i dziś - Nowa Era.

Geografia: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński: Planeta Nowa – Nowa Era.

Informatyka: Grażyna Koba: Lubię to!– Nowa Era.

Edukacja dla bezpieczeństwa: Bogusława Breitkopf, Dariusz Czyżow: Edukacja dla bezpieczeństwa - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Wiedza o społeczeństwie: Iwona Janicka i in.: Dziś i jutro – Nowa Era.

 

Wykaz podręczników do nauczania RELIGII PRAWOSŁAWNEJ na rok szkolny 2023/2024 (przedszkole, klasy I – VIII)

"Cerkiew i ja" - Zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w przedszkolu. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

"Naucz mnie Boże" - Zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w przedszkolu i dla 5-latków. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

„Bóg, Świat i  ja” – podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. I szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

 „Dobra Nowina i ja" podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej do kl. II szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

 "Historie biblijne i ja"-podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w III klasie szkoły podstawowej. Autor: Ks. Andrzej Busłowski, Lilla Busłowska

ŻYCIE Z BOGIEM-podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w klasie IV. Autor: Praca zbiorowa pod kierunkiem Ewy Podgórzak

 W CERKWI PRAWOSŁAWNEJ - Podręcznik do nauki religii prawosławnej w klasie V. Autor: Halina Borowik

Katechizm Cerkwi Prawosławnej - Podręcznik do nauki religii prawosławnej w klasie VI. Autor: Praca zbiorowa

Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" -podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w VII klasie szkoły podstawowej. Autor: ks. Piotr Borowik

Naucz mnie Panie spełniać wolę Twoją" -podręcznik + zeszyt ćwiczeń do nauki religii prawosławnej w VIII klasie szkoły podstawowej. Autor: ks. Piotr Borowik

 

Wykaz podręczników do nauczania RELIGII KATOLICKIEJ na rok szkolny 2023/2024 (przedszkole, klasy I – VIII)

Trzylatki

Radosne dzieci Boże

Kurpiński, J. Snopek AZ-0-01/10

9 VI 2010 Kochamy dobrego Boga

Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Czterolatki

Świat dziecka Bożego

Kurpiński, J. Snopek, Jedność, Kielce AZ-0-01/10

9 VI 2010 Kochamy dobrego Boga

Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Pięciolatki

Spotkania dzieci Bożych

Kurpiński, J. Snopek AZ-0-01/20

28.01.2020 TAK dla Jezusa

Autorzy: ks. K. Zegan, E. Kondrak, B. Nosek

Sześciolatki

6-latki - "Tak! Jezus mnie kocha"

Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek

Obowiązują ćwiczenia.

Kl. I SP

Poznaję Boży świat

red. K. Mielnicki, E. Kondrak.

Kl. II SP

Odkrywam królestwo Boże

dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

Kl. III SP

Poznaję Jezusa , Pakiet: Podręcznik / Zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej

autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Kl. IV SP

Odkrywam życie z Jezusem

dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Kl. V SP

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy 

K. Mielnicki, E. Kondrak.

Kl. VI SP

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

Kl. VII SP

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

dr K. Mielnicki, E. Kondrak.

Kl. VIII SP

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość

dr K. Mielnicki, E. Kondrak

   

Wyprawka na rok szkolny 2023/2024

 WYPRAWKA

 3 i 4 - latki: 

 • Wygodne buty na zmianę z jasną podeszwą.
 • Pościel w podpisanym worku bawełnianym, podpisana piżama.
 • W małym worku: ubranie na zmianę (bielizna, skarpetki, podkoszulka, spodenki).
 • Bidon na wodę.
 • Piórnik, a w nim: zaostrzone grube kredki ołówkowe, najlepiej trójkątne oraz ołówek.
 • 1 ryza papieru xero.

Środki czystości do sali: 4 (rolki) ręcznika papierowego (po 2 opak. na semestr), chusteczki mokre- 2 opak., chusteczki suche wyciągane- 2 opak.).

5 i 6 - latki: 

 • Wygodne buty na zmianę z jasną podeszwą.
 • Piórnik, a w nim: zaostrzone grube kredki ołówkowe, najlepiej trójkątne, zaostrzony ołówek, klej w sztyfcie, dobrze tnące nożyczki, temperówka, biała gumka. 
 • W małym worku : ubranie na zmianę (bielizna, skarpetki, podkoszulka, spodenki).
 • Bidon na wodę.
 • Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne spodenki lub legginsy (podpisane).
 • 1 ryza papieru xero.

Środki czystości do sali: 4 (rolki) ręcznika papierowego (po 2 opak. na semestr), chusteczki mokre- 2 opak., chusteczki suche wyciągane- 2 opak.).

PAKIETY

Pakiet „Ciekawa zabawa" wyd. Nowa Era - praca zbiorowa pod red. Doroty Kucharskiej i Anny Kucharczyk.

 • Grupa MISIE 4, 5 – latki:
  Dzieci 5 – letnie pracują na pakiecie „Ciekawa zabawa” 5 - latki. Zestaw dla dziecka.

cz5.png


Natomiast dzieci 4 – letnie korzystają z pakietu „Ciekawa zabawa” Zestaw dla 4 - latka w grupie mieszanej 4,5- latki.

cz4.png

 

 • Grupa ŻABKI 5, 6 - latki: 
  Dzieci 6 – letnie pracują na pakiecie „Ciekawa zabawa” 6 - latki. Zestaw dla dziecka.

czn6.png


 • Natomiast dzieci 5 – letnie korzystają z pakietu „Ciekawa zabawa”. Zestaw dla 5 - latka w grupie mieszanej 5,6 - latki.

czn5.png

 • Grupa BIEDRONKI 5, 6 - latki: 
  Dzieci 6 – letnie pracują na pakiecie „Ciekawa zabawa”. 6-latki. Zestaw dla dziecka. Natomiast dzieci 5 – letnie korzystają z pakietu „Ciekawa zabawa” Zestaw dla 5-latka w grupie mieszanej 5,6 – latki.
 • Grupa MOTYLKI 5,6 - latki:
  Dzieci 6 – letnie pracują na pakiecie „Ciekawa zabawa”. 6-latki. Zestaw dla dziecka. Natomiast dzieci 5 – letnie korzystają z pakietu „Ciekawa zabawa” Zestaw dla 5 - latka w grupie mieszanej 5,6 - latki.
 • Grupa SÓWKI 5, 6 - latki:
  Dzieci 6 – letnie pracują na pakiecie „Ciekawa zabawa”. 6-latki. Zestaw dla dziecka. Natomiast dzieci 5 – letnie korzystają z pakietu „Ciekawa zabawa” Zestaw dla 5 - latka w grupie mieszanej 5,6 - latki.

* W grupie PSZCZÓŁKI 3, 4 – latki prosimy nie kupować pakietów.

 

Wyprawka do klasy I na rok szkolny 2023/2024

 1. Lekki tornister/plecak, bez kółek.

 2. Podpisany worek i obuwie na zmianę (jasna podeszwa).

 3. 3 zeszyty 16-kartkowe w kratkę, 3 zeszyty 16-kartkowe w dwie linie (z czerwoną linią).

 4. Narzędzia i materiały do techniki i plastyki:

 • 1 teczka z gumką
 • 1 blok rysunkowy – format A3 (kolorowy)
 • 1 blok techniczny – format A3 (biały)
 • 1 blok techniczny – format A3 (kolorowy)
 • 2 bloki rysunkowe - format A4 (kolorowe)
 • 2 bloki techniczne - format A4 (białe)
 • 2 bloki techniczne - format A4 (kolorowe)
 • Plastelina
 • Kredki pastele olejne
 • Farby plakatowe
 • 3 pędzle różnej grubości
 • 10 kopert (bez podpisu)

 5. Wyposażenie piórnika:

 • 2 zaostrzone ołówki
 • Zaostrzone kredki ołówkowe (najlepiej grube, trójkątne)
 • Klej w sztyfcie
 • Dobrze tnące nożyczki
 • Linijka
 • Gumka
 • Temperówka

6. Strój gimnastyczny: biała koszulka, ciemne, krótkie spodenki lub legginsy.

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony