Obiady

UWAGA !!! 

Rodzice którzy jeszcze nie aktywowali wysłanego linku w panelu LOCA, są proszeni o jak najszybszą aktywację.  

Podana kwota na grudzień jest ogólna za cały miesiąc, na Państwa kontaktach są podane kwoty do zapłaty na konkretne dziecko pomniejszone o odpisy i nadpłaty. Możecie Państwo samodzielnie dokonywać odpisy obiadowe.   

W przypadku problemów proszę o kontakt telefoniczny 532 - 451 - 673 od poniedziałku do piątku ( z wyjątkiem czwartków) w godzinach 9:00 - 13:00. 

Poniżej znajdują się do pobrania umowy obiadowe na  rok szkolny 2022/2023 

Dla oddziałów przedszkolnych:  oświadczenie na trzy posiłki (jest obowiązkowe) 

oraz dla uczniów klas 1-8 : oświadczenie na jeden posiłek (obiad) 

Chętnych do korzystania z obiadów, proszę o wydrukowanie i wypełnienie oświadczeń i pozostawienie w urnie w przedsionku szkoły od strony sekretariatu. Oświadczenia przedszkolne proszę zostawić w oddziale przedszkolnym. 

 (wypełniamy 2 egzemplarze – 1 zostaje w szkole, 1 dla Państwa). 

Uczniowie są przyjmowani na obiady tylko na podstawie wypełnionych oświadczeń. 

Kwota za obiady (posiłki przedszkolne)  za STYCZEŃ 2023  r  

PREDSZKOLE 3 POSIŁKI: 21 DNI X 7,20 ZŁ = 151,20 zł 

OBIAD UCZNIA KL 1-8 : 14 DNI X 4,35 ZŁ = 60,90 zł 

WPŁATY PROSZĘ DOKONYWAĆ PO 1 STYCZNIA 2023 R  

Kwoty należnych wpłat za dany miesiąc będą dostępne w panelu Rodzica aplikacji LOCA. 

KARTY OBIADOWE 

Dzieci w klasach 2-8 muszą posiadać kartę zbliżeniową do czytnika obiadowego, w przypadku braku proszę o pilne zakupienie karty w Kasie . Karta obiadowa  kosztuje 5 zł. Karty uczniom klas 2 zakupią w Kasie Wychowawcy klas. 

Opłatę za obiady należy uregulować z góry w terminie od 1 do 10 dnia każdego miesiąca. 

Odpisy obiadowe w przypadku nieobecności dziecka należy zgłosić do godz.12,00 dnia poprzedniego (roboczego). 

Opłatę za obiady wnosi się na rachunek bankowy 

Nr 25 1240 1154 1111 0010 3577 4014 

Opłatę za nadgodziny w oddziale przedszkolnym (dzieci 5-letnie i młodsze) wnosi się na rachunek  

Nr 67 1240 1154 1111 0010 3577 3743 

Numer do kontaktu z Kasą: tel. -  532 451 673   e-mail: kasa@sp12.bialystok.pl 

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony