Pedagog szkolny

Szanowni Rodzice oraz Dzieci!

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami :

mgr Joanna Luiza Hajduczenia pedagog szkolny - klasy 2-5 nr telefonu 882 748 655 lub 85 679 38 82 wew. 206
mgr Katarzyna Warejko pedagog specjalny szkolny - klasy 6-8 nr telefonu 533 369 707 lub 85 679 38 80 wew. 106
Społeczność szkolna może oczekiwać pomocy i wsparcia w rozwiązaniu wielu sytuacji problemowych, dotyczących:

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolny
odejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły
wspieranie działań wychowawczych nauczycieli
działanie na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
współpraca z urzędami, placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży poza szkołą.

W szkole obowiązuje "Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem". Jest ona umieszczona w dokumentach szkolnych.

Ponadto w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowany jest projekt "Wychować człowieka mądrego", realizowany przez tutorów szkolnych.


Jesteśmy do dyspozycji za pośrednictwem MOBIDZIENNIKA i telefonów oraz na Teams.

Godziny pracy

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa Czwartek Piątek

PEDAGOG KLAS 2-5
Joanna Hajduczenia

s.A2-8

8:00 – 14:00

10:00 – 13:00

10:55 – 12:55

13: 40 – 16:40

12:45 – 16:45

11:00 – 15:00

PEDAGOG SPECJALNY KLAS 6-8
Katarzyna Warejko

s.G3/1

8.30 - 15.30

14:45 – 17:15

8:00 – 15.30

7.30 - 12.00

8:00 – 12:30

  


Instytucje wspierające Szkołę Podstawową Nr 12 w Białymstoku - oferują pomoc RODZICOM I NAUCZYCIELOM

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1
Białystok, ul. Piotrkowska 2
tel. 85 744 53 50
www.poradnia.bialystok.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi
Białystok, ul. Mickiewicza 31/2
tel. 85 732 86 66
www.sppp.bialystok.pl

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii (MOKiT)
Białystok, ul. ul.Nowogródzka 5/1
tel. 85 6750387
www.ddps.rsi.com.pl/?mlodziezowy-osrodek-konsultacji-i-terapii,8

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji ETAP
Białystok, ul. Włókiennicza 7
tel. 85 744 52 24
www.stowarzyszeniedroga.pl

Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna Stowarzyszenia MONAR
Białystok, ul. Berlinga 8
tel. 85 651 65 64
www.monarbialystok.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OiK)
Białystok, ul. Włókiennicza 7
tel. 085 744 50 27 lub 28
www. opr.bialystok.pl/osrodek_interwencji_kryzysowej

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia KLANZA
Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 8
tel. 85 652 54 94 lub 690 955 000
www.klanza.bialystok.pl

Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży "Eureka"
Białystok, ul. Wesoła 17/1
tel.85 74 22 788
www.eurekapsychiatria.pl

Integra - Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
Białystok ul. Warszawska 34
tel. 608 686 376
www.pracowniaintegra.pl

NZOZ Axon Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju
Antoniukowska 11
15-740 Białystok
tel. 85 743 88 63

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom Szansa
Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 66 30 141, 535 755 633
www.szansabialystok.pl

Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Pociecha
Żelazna 36
15-298 Białystok
tel. 85 745 50 01
www.poradniapociecha.pl

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony