Laboratoria przyszłości

logo-Laboratoria_Przyszłości_poziom_kolor.png

 Laboratoria Przyszłości to Program skierowanym m.in. do szkół podstawowych. Jego celem jest rozwijanie kreatywnych i technicznych kompetencji wśród uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, stałych kół zainteresowań, czy okazjonalnych spotkań.

W związku z zakupionym w ramach projektu sprzętem i wyposażeniem w Szkole Podstawowej nr 12 powstały cztery pracownie:

  1. Robotyki i druku 3D - Robotynka
  2. AGD - Kuchcikowo
  3. Plastyczna - Koralinka
  4. Mulimedialna – SP12 NET

Mamy nadzieję, że wsparcie uzyskane w ramach Programu Laboratoria Przyszłości przyczyni się do rozwoju kompetencji naszych uczniów. 

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony