Psycholog

 

Szanowni Rodzice oraz Dzieci!

Zapraszamy do kontaktu ze specjalistą:

  • mgr Klaudia Radziwońska psycholog szkolny sala. C1-13    nr telefonu: 85 679 38 80 wew. 207

 

PSYCHOLOG

Klaudia Radziwońska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:15 - 9:45

10:45 - 16:45

7:45 – 10:45

13:45 – 15:15

8:50 – 12:50

8:45 – 12:45

12:35 – 13:45

14:45 – 16:35


Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom. Naczelną wartością dla psychologa jest dobro dziecka.

Zadania i obowiązki psychologa w szkole polegają m.in. na:

prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także rozpoznawaniu i wspieraniu mocnych stron uczniów, ich umiejętności i zdolności,
prowadzeniu rozmów terapeutycznych, profilaktycznych, interwencyjnych, - współpracy z nauczycielami i rodzicami,
pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych.

Psycholog pracujący w szkole najczęściej jest postrzegany jako:

specjalista od spraw psychiki, problemów rozwojowych, emocjonalnych, dorastania, wychowania,
osoba, której można powierzyć swoje osobiste problemy, • osoba wspierająca ucznia, rodzinę i nauczyciela,
osoba rozwiązująca konflikty, współpracująca z innymi,
diagnosta, który określa trudności dziecka oraz ustala ich przyczyny, diagnozuje problemy w klasie, pomiędzy nauczycielami i uczniami, rodzicami i dziećmi,
osoba monitorująca i koordynująca pomoc dziecku w szkole i poza nią,
pomagająca dziecku w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej,
współpracująca z rodziną dziecka, diagnozująca sytuację rodzinną, podejmująca działania interwencyjne i wspierające,
współpracująca z gronem pedagogicznym
„lekarz pierwszego kontaktu”, rozpoznający problem i udzielający pierwszej pomocy- wsparcia, zrozumienia, a w razie potrzeby kierujący dziecko lub całą jego rodzinę do odpowiednich specjalistów.
Uczniowie - zapraszam Was, gdy w Waszym życiu pojawiają się:

kłopoty z nauką czy koncentracją,
kłótnie i nieporozumienia,
konflikty i problemy: z kolegami, z rodzicami,
dokuczanie, odrzucenie, przemoc,
miłość, zazdrość i inne skomplikowane uczucia,
różne pytania i wątpliwości,
kłamstwo, nieuczciwość, niesprawiedliwość i inne dylematy,
uczucia z którymi sobie trudno poradzić,
lęk, wstyd, poczucie zagrożenia, bezradność, niepokój,
złe traktowanie, wyszydzanie, wyśmiewanie, poniżanie, niedocenianie i inne,
objawy fizycznego i psychicznego wyczerpania, osłabienie, senność, lęki, zaburzenia jedzenia,
złość, zachowania agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych.
Uczniowie przychodzą też do psychologa, żeby się zwierzyć, naradzić, wymyślić wspólnie rozwiązanie, opowiedzieć o trudnych zdarzeniach i przeżyciach, odreagować napięcie, uspokoić. Czasem – by poprosić o pomoc, poradę, albo żeby popłakać. Również po to, by się czymś pochwalić, powiedzieć, że sobie poradzili, zrobili coś, co było dla nich trudne, że są z siebie dumni, ponieważ dokonali czegoś ważnego.

Rodzicom psycholog szkolny jest potrzebny, gdy:

trzeba zdiagnozować problemy i trudności dziecka,
trzeba poinformować szkołę o problemach dziecka i jego rodziny,
dziecko ma trudności adaptacyjne lub problemy z nauką,
pojawiają się konflikty dziecka z pracownikami szkoły, trudności w relacjach z innymi dziećmi,
trzeba przedyskutować jakiś problem
pojawia się chęć „wygadania się”, wyżalenia, uzyskania porady lub wsparcia w trudnych chwilach,
pojawiają się trudne uczucia w stosunku do dziecka: zniecierpliwienie, niechęć, bezradność, smutek czy złość,
trzeba omówić nieprawidłowe postawy wychowawcze rodziców: nadmierne ochranianie dziecka, zbyt małe wymagania, wyręczanie go, tendencję do poświęcania się lub nadmierny krytycyzm i wymagania, perfekcjonizm, nierealistyczne oczekiwania, zachowania agresywne, poniżanie, lekceważenie dziecka,
pojawiają się problemy wychowawcze w okresie dojrzewania lub problemy rodzinne
trzeba wspólnie działać, aby pomóc dziecku w problemach w szkole lub poza nią.
Rodzice przychodzą do psychologa gdy są przez niego zapraszani, albo z własnej woli, zazwyczaj wtedy, gdy pojawia się jakiś problem. Rodzice przychodzący do szkoły są otoczeni szczególną opieką, by mogli w bezpiecznych warunkach zmierzyć się z własnymi problemami i uczuciami, opowiedzieć o swoich kłopotach z dzieckiem, sytuacją osobistą i rodzinną.

 

Współpraca psychologa z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogami szkolnymi:

wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
interwencje wychowawcze,
udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu - przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzeć.

Zapraszam!

 


Drodzy Rodzice!

Nasza codzienność w ostatnich miesiącach bardzo się zmieniła. Zmieniła się codzienność dzieci, które odbierają z otoczenia wiele sygnałów – udzielają im się nasze emocje, dostrzegają zmiany w rytmie dnia, słyszą o nowych ograniczeniach, wyczuwają napięcie, słyszą o chorobie i osobach chorujących. W takich momentach warto dziecko wspierać, starać się zauważać wszystkie subtelne sygnały, które płyną od dzieci. Może pojawić się lęk, który nie zawsze jest wyrażany wprost - może przybierać formę rozdrażnienia, apatii, wybuchów złości, płaczliwości, irytacji, objawów somatycznych np. bóle brzucha, głowy, bezsenność, brak apetytu, zmęczenie. Warto wtedy rozmawiać o tym, co nam pomaga (uspokaja), a co wzbudza większy niepokój, skąd czerpać wiedzę o sytuacji w której jesteśmy. To ważne, żeby spojrzeć na zachowania dzieci z perspektywy tego, czemu służą, a jest to głównie przywrócenie poczucia bezpieczeństwa czy rozładowanie napięcia. Dzieci zachowują się tak jak czują i w sytuacjach kryzysowych jest szczególnie ważne, żeby o tym nie zapominać, dostosować wiedzę, którą przekazujemy do wieku i możliwości dziecka. Być razem.

Aby pomóc w przetrwaniu pandemii, polecam zapoznać się z następującymi stronami:

Strona Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: https://rodzice.fdds.pl

Strona telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży https://116111.pl (jest również zakładka dla rodziców)

Numer telefonu zaufania dla rodziców 800100100: https://800100100.pl/

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 bezpłatnie 24/: www.116111.pl

Centrum Wsparcia dla Osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22 bezpłatnie 24/7: www.liniawsparcia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” 800 12 00 02: www.niebieskalinia.org/

Telefon Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku od 8:15 do 20: https://brpd.gov.pl/

Bezpłatna całodobowa Linia Dzieciom 800 080 222: http://www.liniadzieciom.pl/ (rodzice również mogą dzwonić)

Wszystkim życzę dużo zdrowia i zachęcam do kontaktu.

Psycholog SP12

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony