Kalendarz roku szkolnego

23 – 31.12.2023 r. - Zimowa przerwa świąteczna 

22.01 – 4.02.2024 r. - Ferie zimowe

28.03 – 02.04.2024 r. - Wiosenna przerwa świąteczna 

21.06.2023 r. - Zakończenie roku szkolnego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

2 listopad- dzień zaduszny (czwartek)

8 stycznia - 2. dzień Świąt Bożego Narodzenia w cerkwi Prawosławnej (poniedziałek) 

2 maja- Święto Flagi (czwartek)

6 maja – 2. dzień Wielkiej Nocy w Cerkwi Prawosławnej (poniedziałek)

14,15,16  maja  egzamin klas VIII (wtorek, środa, czwartek)

31 maja- piątek po Bożym Ciele

 

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony