Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022 r. (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

 Ferie zimowe

 23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku ustala następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/23:

 

31.10.2022 r. (poniedziałek) przed Dniem Wszystkich Świętych

02.11.2022 r. (środa) Dzień Zaduszny

17.04.2023 r. (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny w Kościele Prawosławnym

02.05.2023 r. (wtorek) Święto Flagi

23, 24, 25.05.2023 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty

09.06.2023 r. (piątek) dzień po Bożym Ciele

 

Dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony