Projekt “Think Eco for a betterfuture”

Duży sukces naszej szkoły!

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu “Think Eco for a betterfuture” w ramach programu Erasmus+, Edukacja Szkolna, krótkoterminowa mobilność nauczycieli. Realizacja projektu będzie polegać na wprowadzeniu działań edukacyjnych w naszej placówce (w atrakcyjnej formie dla uczniów, nauczycieli) i na mobilnościach nauczycieli na szkolenia o tematyce proekologicznej.

Zapraszamy do angażowania się w nasze działania. Więcej informacji już wkrótce.

Cele projektu: 

- budowanie wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie zmiany klimatu i dbałości o środowisko, 

- wzmacnianie aktywności obywatelskiej, 

-wzmacnianie tożsamości europejskiej, 

-promowanie kreatywności i innowacyjności, 

-promowanie mobilności edukacyjnej, 

- wspieranie, w ramach uczenia się przez całe życie, edukacyjnego, zawodowego i osobistego rozwoju nauczycieli, 

-wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w obszarze uczenia i uczenia się, 

- rozwijanie umiejętności cyfrowych. 

Projekt będzie realizował trzy priorytety programu Erasmus+:

  1. Transformacja cyfrowa.
  2. Środowisko i walka ze zmianą klimatu. 
  3. Uczestnictwo w życiu demokratycznym, wspólne wartości i zaangażowanie obywatelskie.

Koordynator projektu - Izabela Monieta

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony