160. rocznica powstania styczniowego

Wśród tegorocznych rocznic szczególne miejsce zajmuje 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
160 lat temu, 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe.
Powstanie 1863-1864 było najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej - był to największy zryw narodowowyzwoleńczy Polaków.
Do walki wciągnęło wszystkie warstwy społeczeństwa, odcisnęło się silnie na ówczesnych stosunkach międzynarodowych, a wreszcie spowodowało ogromny przełom społeczny i ideowy w dziejach narodowych, co wywarło decydujący wpływ na rozwój nowoczesnego społeczeństwa polskiego.
Powstanie pochłonęło kilkadziesiąt tysięcy ofiar i pomimo stłumienia, umocniło świadomość narodową, co miało wpływ na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.
Z tej okazji składamy hołd wszystkim żołnierzom za trud, wysiłek, sumienność
w wypełnianiu obowiązków „Ku chwale Ojczyzny”.

Zapraszamy do wysłuchania:

- kolęd patriotycznych:

  - pieśni patriotycznej:

Marsz, Marsz Polonia

 fragmentów filmów:

Powstanie Styczniowe

 - oraz prezentacji w załączniku.

  Małgorzata Jabłońska

Pobierz

Szkoła Podstawowa Nr 12
im. Zygmunta Glogera w Białymstoku
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
15-687 Białystok
tel.: 85 679 38 80
e-mail: sekretariat@sp12.bialystok.pl

Powrót na początek strony